Informacije o projektu Buggy

Sažetak projekta: Projekt Buggy je osmišljen sa ciljem izrade funkcionalnog vozila na električni pogon. Kroz dizajniranje i izradu,učenici će proći kroz sve faze izrade kompleksnog tehničkog proizvoda, što ih priprema za rad u realnom sektoru.

Svrha: Svrha provođenja projekta Buggy je promocija SŠ Krapina, promocija tehničkih zanimanja, priprema članova i suradnika projekta za rad u realnom sektoru te razvijanje praktičnih vještina izrade kompleksnih proizvoda.

Ishodi: Učenici će konstruirati mehaničke i električne komponente vozila, izraditi tehnološku dokumentaciju, izraditi vozilo prema tehnološkoj dokumentaciji, steći iskustvo timskog rada, intepretirati projekt i njegove rezultate drugim učenicima, analizirati gotov proizvod.

Nositelji:
Dražen Šenjug, mag.ing.mech. – voditelj projekta i mentor 4.bt razreda
Davor Beden , dipl.ing.stroj. – stručni suradnik
Vlado novosel, dipl.ing.stroj. – stručni suradnik i mentor 2.h razreda
Milivoj Fatuta, prof.stroj. – stručni suradnik i mentor 3.h razreda
Matija Mrzlečki, dipl.ing.el. – stručni suradnik
Dario Šimag, struč. spec. ing. el. – stručni suradnik i mentor 4.at razreda

Učenici 4.bt,4.at, 3.h i 2.h razreda